Vakgebieden

 

Vastgoedrecht

Mter Versyp heeft een ruime expertise in het vastgoedrecht. Hij biedt juridische bijstand aan promotoren, vasgtgoedmakelaars, syndici en particulieren, in het bijzonder voor:

 • Bouwrecht, aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • Aannemingsrecht
 • Expertise en schadebegroting in bouwzaken
 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht
 • Appartementsrecht en mede-eigendom
 • Burenhinder
 • Zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, e.a.)
 • Onteigeningsrecht, planschade en erfdienstbaarheden van openbaar nut
 • Onroerende leasing
 • Overheidsopdrachten en overheidsconcessies

 

Handelsrecht

 • Vennootschapsrecht
 • Handelsovereenkomsten
 • Wet op de marktpraktijken
 • Mededingingsrecht
 • Intellectuele eigendom en merkenrecht
 • Handelshuur en overname hanelszaken
 • Invordering van handelsschulden
 • Algemene contractsvoorwaarden
 • Faillissementsrecht

 

Strafrecht en aansprakelijkheidsrecht

Mter Versyp is erkend als advocaat voor Cassatie in Strafzaken

 • Verdediging als beklaagde
 • Burgerlijke partijstelling
 • Verkeersrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Schadebegroting (materiele, lichamelijke en morele schade)
 • Bouwmisdrijven en mileudelicten
 • Betwistingen Gemeentelijke Administratieve Sancties
 • Sociaal strafrecht

 

Familierecht

 • Echtscheiding
 • Patrimoniaal familierecht
 • erfrecht en nalatenschappen
 • Vereffening-verdeling
 • Jeugdzaken (Houder van het attest bijzondere opleiding jeugdrecht)

 

Merkenrecht en mededingingsrecht

Als onderneming hecht u groot belang aan uw handelsnaam of het logo van uw bedrijf, uw handelszaak of uw product. Maar is die handelsnaam of dat logo ook beschermd tegen (deloyale) concurrentie?

Wil u vermijden dat een concurrent morgen met uw merk of uw logo gaat lopen? Bescherm ze tegen concurrentie en laat het als gedeponeerd merk vastleggen.

Wij zorgen voor deskundige en individuele juridische begeleiding, onderzoeken uw noden, kijken na voor welke activiteiten uw merk bescherming vereist, contoleren of uw merknaam of logo beschikbaar is en voldoende origineel om voor deponering in aanmerking te komen.

Een Benelux-deponering kost € 785,00 excl. BTW voor 3 activiteiten. Indien na onderzoek blijkt dat uw merk niet voor deponering in aanmerking komt, betaalt u enkel de onderzoeks- en advieskosten van € 535,00 excl. BTW.

Na deponering ontvangt u een certificaat en kan u uw merk voorzien van het ®-teken.

Europese of internationale bescherming kunnen we evenzeer voor u regelen na voorafgaande bespreking en onderzoek van uw precieze wensen en noden.

Uiteraard staan wij u ook bij voor alle geschillen met betrekking tot mededingingsrecht, intellectuele eigendom en marktpraktijken.

Contacteer ons voor bijkomende info!

 

Fiscaal recht

 • Inkomsensfiscaliteit (directe belastingen)
 • Ondernemingsfiscaliteit (directe belastingen, BTW, accijnzen)
 • Registratiebelastingen en erfbelastingen

 

Sociaal Recht

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ontslagrecht
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Sociaal zekerheidsrecht en pensioenrecht

 

Vertaler-tolk

 • Beëidigd vertaler-tolk Ned-Fra/Fra-Ned erkend door de rechtbanken: alle vertalingen van juridische teksten, administratieve documenten, akten van vennootschappen etc.
 • Gelegaliseerde vertalingen voor officieel gebruik

 

Rechtsbijstand Frankrijk

Mter Versyp is sedert meer dan 15 jaar actief als advocaat in Frankrijk. Hij heeft een bijkantoor aan de Balie van Grenoble. Details in de rubriek ‘Frankrijk’